Welkom
bij RT-Breda, Praktijk voor Remedial Teaching

Weerbaarheidstraining

Doel: Vertrouwen krijgen in jezelf en de ander. Weerbaar worden. Combinatie van communicatieve vaardigheidstraining, lichaamshoudingen en ontspanningsoefeningen.

Bij de start van de training proberen we in kaart te krijgen hoe het kind zichzelf ziet en denkt hoe anderen hem/haar zien (etiketten geven). 

Daarna stellen we samen een doel op: hoe zie jij jezelf graag na deze serie oefeningen? Waar wil je graag aan werken? Waar heb je behoefte aan?

Tijdens de training wordt gewerkt aan het maken van oogcontact, zelfverzekerde (lichaams)houding, contact maken met anderen, communicatieve vaardigheden, grenzen aanvoelen en aangeven, vertrouwen op jezelf en je omgeving.

De begeleidingen worden tussentijds aangepast naar vorderingen, vaardigheden en interesses van het kind.

Ouders krijgen wekelijks een rapportage met de evaluatie van de lessen.

De gehele  training wordt afgesloten met een eindevaluatie met het kind en evt. de ouders.

Duur: 12 weken

Kosten: € 45,- per les