Welkom
bij RT-Breda, Praktijk voor Remedial Teaching

Remedial Teaching

Waarom Remedial Teaching? 

Soms hebben kinderen in het reguliere onderwijs te kampen met leer- en of gedagsproblemen. Wanneer kinderen merken dat zij op school met een onderdeel (op gedrag of leergebied) niet zo goed meekunnen met de rest van de klas, dan kan het zijn dat het welbevinden hieronder lijdt. Het gevolg kan zijn dat ze minder lekker in hun vel gaan zitten, minder graag naar school gaan, lichamelijke klachten krijgen of dat hun gedrag verandert in clownesk of storend gedrag.

Veel problemen kunnen opgelost worden door middel van Remedial Teaching (RT) ofwel; door intensieve extra oefening met een gediplomeerd en gespecialiseerd leerkracht in een 1 op 1 situatie proberen het probleem op te lossen of een weg te vinden om met het probleem om te gaan.

Wanneer een kind intensieve begeleiding op een bepaald gebied krijgt, met verschillende instructies en oefening op eigen niveau en tempo, dan leert het kind met het probleem om te gaan door middel van hulpmiddelen of het kind krijgt een instructie aangeboden die wèl bij hem/haar past zodat hij/zij het uiteindelijk zelfstandig toe kan passen.

Bij RT-Breda wordt in de praktijk op een positieve manier tijdelijk extra leerhulp geboden. Uw kind leert om te gaan met zijn leerprobleem en zal d.m.v. een eigen leeraanpak zelfstandig gaan leren. Het kind krijgt zodoende inzicht in de manier waarop het leert en zal weer plezier in het leren krijgen en kan zich beter handhaven in zijn/haar sociale leven.

RT-Breda biedt begeleiding en training op het gebied van:

 • Rekenen
 • Technisch lezen
 • (Werkwoord) Spelling    
 • Begrijpend lezen
 • Schrijven                            
 • Taal   
 • Weerbaarheid
 • Concentratie
 • Ontspanning 
 • Ademhaling   
 • Zelfvertrouwen
 • Sociale vaardigheden

Ook gespecialiseerd in het lezen en begrijpen van kindertekeningen.

Aanpak

Nadat ouders contact opgenomen hebben met RT-Breda wordt er een datum gepland voor de kennismaking + intake bij u thuis. Kinderen vinden het vaak prettiger om eerst kennis te maken met de RT-er in hun eigen vertrouwde omgeving voordat ze naar de praktijk komen. N.a.v. de intake wordt een begeleidingsplan en samenwerkingsovereenkomst opgesteld en later ook ondertekend.

Wanneer ouders het prettig vinden dan zal Anjo ook contact opnemen met school. Het is altijd erg fijn als school en de RT-begeleiding op één lijn zitten. School kan dan ook aangeven waarvoor zij de begeleiding noodzakelijk vinden en de methode van school kan dan ook bekeken worden zodat de begeleiding goed aansluit bij de manier van werken op school. Dit is herkenbaar en duidelijker voor het kind.

Indien nodig vindt er een didactisch onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt dan uitgewerkt in een uitgebreid verslag.

Tussentijds vindt er, in overleg, een tussenevaluatie plaats en ook aan het einde van de reeks begeleidingen vindt er een eindevaluatie plaats. Wanneer er meer begeleiding nodig is dan gebeurt dit altijd in overleg met de ouders en wordt er een nieuw plan opgesteld.

Kosten

Als gediplomeerd Remedial Teacher ben ik aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers (LBRT). Dit betekent dat ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen en methodes voor onderzoek en behandeling. U heeft hierdoor de garantie dat uw hulpvraag wordt beantwoord door een professionele Remedial Teacher. Mijn tarieven zijn gebaseerd op de adviesprijzen van de LBRT. 


Kennismaken + intake

Gratis 

(Indien u de begeleiding bij RT-Breda volgt, anders worden de kosten van € 13,75 per 15 min. achteraf gefactureerd)

Begeleidingen Remedial Teaching

€ 45,- per 45 min. of € 55,- per uurVoor overige afspraken zoals: schoolbezoek, huisbezoek, belafspraken, evaluatiegesprekken, schriftelijke verslagen enz. wordt een standaard tarief van 1 uur berekend en een kilometervergoeding van € 0,30 per km